Mondial
Ofertas Navideñas Cocarda
Licuadora Mondial Easy Power 550W L-550-W Blanco
PYG 144.000
PYG 158.000
PYG 162.000
PYG 156.000
PYG 170.000
PYG 174.000
PYG 203.000
PYG 192.000
PYG 216.000
PYG 190.000
PYG 209.000
PYG 228.000
PYG 247.000
PYG 266.000
PYG 285.000
PYG 224.000
PYG 238.000
PYG 252.000

Licuadora Mondial Easy Power 550W - L-550-W Blanco

PYG 139.000
PYG 144.000
PYG 158.000
PYG 162.000
PYG 156.000
PYG 170.000
PYG 174.000
PYG 203.000
PYG 192.000
PYG 216.000
PYG 190.000
PYG 209.000
PYG 228.000
PYG 247.000
PYG 266.000
PYG 285.000
PYG 224.000
PYG 238.000
PYG 252.000
Moulinex
Ofertas Navideñas Cocarda
Cafetera Dolce Gusto Moulinex Genio S Basico Cafetera Dolce Gusto Moulinex Genio S Basico
PYG 1.179.000
PYG 1.258.000
PYG 1.287.000
PYG 1.336.000
PYG 1.395.000
PYG 1.434.000
PYG 1.463.000
PYG 1.512.000
PYG 1.566.000
PYG 1.590.000
PYG 1.639.000
PYG 1.668.000
PYG 1.742.000
PYG 1.736.000
PYG 1.785.000
PYG 1.824.000
PYG 1.853.000
PYG 1.872.000

Cafetera Dolce Gusto Moulinex Genio S Basico

PYG 1.139.000
PYG 1.179.000
PYG 1.258.000
PYG 1.287.000
PYG 1.336.000
PYG 1.395.000
PYG 1.434.000
PYG 1.463.000
PYG 1.512.000
PYG 1.566.000
PYG 1.590.000
PYG 1.639.000
PYG 1.668.000
PYG 1.742.000
PYG 1.736.000
PYG 1.785.000
PYG 1.824.000
PYG 1.853.000
PYG 1.872.000
Mondial
Ofertas Navideñas Cocarda
Plancha Mondial Seca 1000w Plancha Mondial Seca 1000w
PYG 174.000
PYG 178.000
PYG 192.000
PYG 196.000
PYG 195.000
PYG 204.000
PYG 203.000
PYG 232.000
PYG 261.000
PYG 240.000
PYG 264.000
PYG 228.000
PYG 247.000
PYG 266.000
PYG 285.000
PYG 304.000
PYG 323.000
PYG 342.000

Plancha Mondial Seca 1000w

PYG 169.000
PYG 174.000
PYG 178.000
PYG 192.000
PYG 196.000
PYG 195.000
PYG 204.000
PYG 203.000
PYG 232.000
PYG 261.000
PYG 240.000
PYG 264.000
PYG 228.000
PYG 247.000
PYG 266.000
PYG 285.000
PYG 304.000
PYG 323.000
PYG 342.000
Singer
Ofertas Navideñas Cocarda
Plancha Singer a Vapor Steamchoice 3.0 Plancha Singer a Vapor Steamchoice 3.0
PYG 429.000
PYG 448.000
PYG 462.000
PYG 476.000
PYG 495.000
PYG 534.000
PYG 553.000
PYG 552.000
PYG 576.000
PYG 590.000
PYG 594.000
PYG 588.000
PYG 637.000
PYG 686.000
PYG 660.000
PYG 704.000
PYG 663.000
PYG 702.000

Plancha Singer a Vapor Steamchoice 3.0

PYG 409.000
PYG 429.000
PYG 448.000
PYG 462.000
PYG 476.000
PYG 495.000
PYG 534.000
PYG 553.000
PYG 552.000
PYG 576.000
PYG 590.000
PYG 594.000
PYG 588.000
PYG 637.000
PYG 686.000
PYG 660.000
PYG 704.000
PYG 663.000
PYG 702.000
Cecotec
Ofertas Navideñas Cocarda
Waflera Cecotec Fun Gofrestone 3in1 Waflera Cecotec Fun Gofrestone 3in1
PYG 544.000
PYG 578.000
PYG 597.000
PYG 616.000
PYG 645.000
PYG 654.000
PYG 693.000
PYG 712.000
PYG 711.000
PYG 740.000
PYG 759.000
PYG 768.000
PYG 767.000
PYG 826.000
PYG 885.000
PYG 864.000
PYG 833.000
PYG 882.000

Waflera Cecotec Fun Gofrestone 3in1

PYG 524.000
PYG 544.000
PYG 578.000
PYG 597.000
PYG 616.000
PYG 645.000
PYG 654.000
PYG 693.000
PYG 712.000
PYG 711.000
PYG 740.000
PYG 759.000
PYG 768.000
PYG 767.000
PYG 826.000
PYG 885.000
PYG 864.000
PYG 833.000
PYG 882.000
Black & Decker
Ofertas Navideñas Cocarda
Plancha a Vapor Black & Decker Plancha a Vapor Black & Decker
PYG 199.000
PYG 218.000
PYG 222.000
PYG 236.000
PYG 245.000
PYG 264.000
PYG 273.000
PYG 272.000
PYG 261.000
PYG 290.000
PYG 319.000
PYG 288.000
PYG 312.000
PYG 336.000
PYG 285.000
PYG 304.000
PYG 323.000
PYG 342.000

Plancha a Vapor Black & Decker

PYG 199.000
PYG 199.000
PYG 218.000
PYG 222.000
PYG 236.000
PYG 245.000
PYG 264.000
PYG 273.000
PYG 272.000
PYG 261.000
PYG 290.000
PYG 319.000
PYG 288.000
PYG 312.000
PYG 336.000
PYG 285.000
PYG 304.000
PYG 323.000
PYG 342.000
Ufesa
Ofertas Navideñas Cocarda
Plancha Ufesa a vapor 2200w Plancha Ufesa a vapor 2200w
PYG 209.000
PYG 218.000
PYG 237.000
PYG 236.000
PYG 245.000
PYG 264.000
PYG 273.000
PYG 272.000
PYG 306.000
PYG 290.000
PYG 319.000
PYG 348.000
PYG 312.000
PYG 336.000
PYG 360.000
PYG 304.000
PYG 323.000
PYG 342.000

Plancha Ufesa a vapor 2200w

PYG 199.000
PYG 209.000
PYG 218.000
PYG 237.000
PYG 236.000
PYG 245.000
PYG 264.000
PYG 273.000
PYG 272.000
PYG 306.000
PYG 290.000
PYG 319.000
PYG 348.000
PYG 312.000
PYG 336.000
PYG 360.000
PYG 304.000
PYG 323.000
PYG 342.000
Ariete
Ofertas Navideñas Cocarda
Exprimidor De Frutas Ariete Apremi Exprimidor De Frutas Ariete Apremi
PYG 179.000
PYG 188.000
PYG 192.000
PYG 196.000
PYG 220.000
PYG 234.000
PYG 238.000
PYG 232.000
PYG 261.000
PYG 240.000
PYG 264.000
PYG 288.000
PYG 247.000
PYG 266.000
PYG 285.000
PYG 304.000
PYG 323.000
PYG 342.000

Exprimidor De Frutas Ariete Apremi

PYG 174.000
PYG 179.000
PYG 188.000
PYG 192.000
PYG 196.000
PYG 220.000
PYG 234.000
PYG 238.000
PYG 232.000
PYG 261.000
PYG 240.000
PYG 264.000
PYG 288.000
PYG 247.000
PYG 266.000
PYG 285.000
PYG 304.000
PYG 323.000
PYG 342.000
Moulinex
Ofertas Navideñas Cocarda
Tostadora Moulinex soleil Tostadora Moulinex soleil
PYG 319.000
PYG 338.000
PYG 357.000
PYG 356.000
PYG 395.000
PYG 384.000
PYG 413.000
PYG 432.000
PYG 441.000
PYG 440.000
PYG 429.000
PYG 468.000
PYG 507.000
PYG 476.000
PYG 510.000
PYG 544.000
PYG 493.000
PYG 522.000

Tostadora Moulinex soleil

PYG 309.000
PYG 319.000
PYG 338.000
PYG 357.000
PYG 356.000
PYG 395.000
PYG 384.000
PYG 413.000
PYG 432.000
PYG 441.000
PYG 440.000
PYG 429.000
PYG 468.000
PYG 507.000
PYG 476.000
PYG 510.000
PYG 544.000
PYG 493.000
PYG 522.000
Ufesa
Ofertas Navideñas Cocarda
Sandwichera Ufesa 4 Panes Sandwichera Ufesa 4 Panes
PYG 424.000
PYG 448.000
PYG 462.000
PYG 476.000
PYG 495.000
PYG 534.000
PYG 553.000
PYG 552.000
PYG 576.000
PYG 590.000
PYG 594.000
PYG 588.000
PYG 637.000
PYG 616.000
PYG 660.000
PYG 624.000
PYG 663.000
PYG 702.000

Sandwichera Ufesa 4 Panes

PYG 409.000
PYG 424.000
PYG 448.000
PYG 462.000
PYG 476.000
PYG 495.000
PYG 534.000
PYG 553.000
PYG 552.000
PYG 576.000
PYG 590.000
PYG 594.000
PYG 588.000
PYG 637.000
PYG 616.000
PYG 660.000
PYG 624.000
PYG 663.000
PYG 702.000
Oster
Ofertas Navideñas Cocarda
Hervidora Oster 1,7 Litros Hervidora Oster 1,7 Litros
PYG 254.000
PYG 268.000
PYG 282.000
PYG 296.000
PYG 295.000
PYG 324.000
PYG 343.000
PYG 352.000
PYG 351.000
PYG 390.000
PYG 374.000
PYG 348.000
PYG 377.000
PYG 406.000
PYG 435.000
PYG 464.000
PYG 408.000
PYG 432.000

Hervidora Oster 1,7 Litros

PYG 244.000
PYG 254.000
PYG 268.000
PYG 282.000
PYG 296.000
PYG 295.000
PYG 324.000
PYG 343.000
PYG 352.000
PYG 351.000
PYG 390.000
PYG 374.000
PYG 348.000
PYG 377.000
PYG 406.000
PYG 435.000
PYG 464.000
PYG 408.000
PYG 432.000
Mondial
Ofertas Navideñas Cocarda
Maquina para Pororo Mondial Flix White sin Aceite Maquina para Pororo Mondial Flix White sin Aceite
PYG 219.000
PYG 228.000
PYG 237.000
PYG 256.000
PYG 245.000
PYG 264.000
PYG 273.000
PYG 272.000
PYG 306.000
PYG 290.000
PYG 319.000
PYG 348.000
PYG 312.000
PYG 336.000
PYG 360.000
PYG 384.000
PYG 323.000
PYG 342.000

Maquina para Pororo Mondial Flix White sin Aceite

PYG 209.000
PYG 219.000
PYG 228.000
PYG 237.000
PYG 256.000
PYG 245.000
PYG 264.000
PYG 273.000
PYG 272.000
PYG 306.000
PYG 290.000
PYG 319.000
PYG 348.000
PYG 312.000
PYG 336.000
PYG 360.000
PYG 384.000
PYG 323.000
PYG 342.000